Friday, July 22, 2011

Tips Menepis Cinta Remaja

  1. Tegas dengan prinsip diri.
  2. Meletakkan misi yang jelas dalam hidup.
  3. Bersahabat dengan rakan-rakan sejantina yang soleh.
  4. Mengekang hawa nafsu.
  5. Mendekati majls ilmu.
  6. Menyibukkan diri dengan hobi dan minat berfaedah.
  7. Akrab dengan Allah dalam ibadah dan kehidupan.